Villkor

Genom att använda webbplatsen plinkogame-sweden.top godkänner du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen.

plinkogame-sweden.top förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande genom att uppdatera denna sida. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter ändringar innebär att du accepterar och samtycker till ändrade villkor.

Användning av vår webbplats

plinkogame-sweden.top tillhandahåller information och tjänster av allmänt intresse för användare över hela världen. Du får använda vår webbplats för personligt bruk i enlighet med dessa användarvillkor.

Allt innehåll på webbplatsen är skyddat av immateriella rättigheter och tillhör plinkogame-sweden.top eller våra licensgivare. Du får inte reproducera, kopiera, anpassa, publicera, distribuera, sända eller på annat sätt exploatera webbplatsens innehåll utan skriftligt tillstånd från oss.

  • Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller äventyra vår webbplats.
  • Du får inte använda webbplatsen för att sprida olagligt, skadligt, stötande eller på annat sätt olämpligt material.
  • Du får inte använda webbplatsen för att försöka obehörigt få tillgång till andras konton, system eller nätverk.
  • Du får inte använda webbplatsen för att sprida skadlig programvara eller virus.

Ansvarsfriskrivning

Allt material på vår webbplats tillhandahålls i befintligt skick och utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig, säker, felfri eller att den uppfyller dina krav.

Våra artiklar och recensioner kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster som vi inte kontrollerar. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användning av dem.

  • All information på webbplatsen är endast avsedd för allmän information. Det är ditt eget ansvar att använda informationen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  • Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förändringar som kan göras av tredje part, till exempel ändringar i spelregler på casinosidor.

Ändringar och avslutning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, uppdatera eller avsluta vår webbplats eller någon del av den utan föregående meddelande.

Vid brott mot dessa användarvillkor kan vi vidta åtgärder, inklusive att blockera din åtkomst till webbplatsen och vidta rättsliga åtgärder om det anses nödvändigt.